BIFF 2018: 26. september - 4. oktober

Skolefilmfestivalen 2013/2014

 

Bergen Kino i samarbeid med Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) og Den Kulturelle Skolesekken i Bergen inviterer 9. og 10. klasser til filmkurs og filmfestival høsten 2013/våren 2014.

Skolefilmfestivalen er et gratis tilbud til 9. og 10.-klassinger om innføring i film og filmproduksjon. Til slutt vises kortfilmene elevene har laget på en egen filmfestival. Prosjektet er en stor suksess og har nå en kapasitet på nesten 1000 elever. Vi kombinerer teoretisk og praktisk undervisning på en spennende måte, for å gi elevene en interessant læring hvor hele klassen må jobbe sammen for å få til et resultat.

ÅRETS TEMA: FRIHET

PROGRAM 2013/2014:

- KICK OFF, i forbindelse med BIFF 17. og 18. oktober. En dag på Bergen Kino, i KP1, med visning av kortfilmer, møte filmmiljø og førpremiere på en langfilm. Én skoledag.

- Kursing i klassene med blant annet innføring i filmproduksjon, manusarbeid, kamerabruk, lydarbeid og redigering. Fire skoletimer. Oktober - November.

- Filmproduksjon i klassen: Hver klasse lager en kortfilm på 3 minutter og setter av 2 skoledager til filminnspilling. Kursholder veileder i 2-3 timer av innspillingen mens elevene fortsetter på egenhånd. November - Desember.

- Redigering på BIFF sine kontorer på Georgernes verft. To elever fra hver klasse får komme å klippe/redigere og ferdigstille filmen. Januar - Februar, to skoledager.

- Produksjon av filmplakat. Innlevering 21. februar 2014 på mail (lisbeth@biff.no).

- Avslutning. Mars 2014. Skolefilmfestival på Bergen Kino, KP1, med visning av filmer og utdeling av ulike priser. Én skoledag. Hver skole kan melde på enten 9. klasse eller 10. klasse, for at vi skal få med oss flest mulig skoler.

Facebook-side for Skolefilmfestivalen

For mer informasjon og påmelding kontakt Lisbeth Skotsund lisbeth (alfakrøll) biff.no.