BIFF 2021: 20.-28. oktober
Kortfilm

A Short Chronicle of Illness

ORIGINALTITTEL:
Chronika ktzara shel mahala
Israel / 2005 / 37 min
REGI:
Eran Koblik Kedar
En beskrivelse av angst og mentalitet i et samfunn som ikke akkurat bærer preg av toleranse

Micky har ventet det meste av natten på at hans kjæreste Basel, som er palestiner og bor illegalt i Israel, skal komme hjem. Merkelige telefonoppringninger og mistenkelige menn som venter på gaten utenfor gjør ham nervøs. Micky synker dypere ned i angst og paranoia.

Eran Koblik Kedar

Eran Koblik Kedar har laget kun én kortfilm før denne – GIRUSH LE GAN EDEN fra 2003.