BIFF 2021: 20.-28. oktober
Internasjonal dokumentar
spillet_om_de_apatiske_barna

Spillet om de apatiske barna

ORIGINALTITTEL:
Spelet om dom apatiska barnen
Sverige / 2006 / 56 min
REGI:
Gellert Tamas
Skittent spill i sosialdemokratiet

SPILLET OM DE APATISKE BARNA fokuserer på det komplekse forholdet som i dag har utviklet seg mellom individ og samfunn i velferdsstaten. Det handler om identitet, om ”utenforskap”, rasisme og fremmedfiendtlighet, men også om myter, makt og manipulasjon. Brennpunkt er tirsdag 7. mars 2006. Denne dagen slår svensk politi til på flere adresser hvor innvandrerfamiler mistenkes for å forgifte sine barn. En desperat handling for å få fast opphold? Man tar blodprøver og klipper av hårtuster. Aksjonen markerte vendepunktet i en voksende moralsk panikk som hadde fått utvikle seg i kjølvannet av medieoppslag om flyktningebarn som simulerte autismelignende atferd. Ryktene vokste i omfang når også sentrale medlemmer av regjeringen – blant andre Sveriges daværende migrasjonsminister – mistenkeliggjorde disse familiene.

Resultatene av politiets aksjoner i 2006 viste ingen tegn på vanskjøtsel. Regissør Tamas går enda lenger: Politiaksjonen påstås å være et forventet massivt overgrep, manipulert og stimulert av byråkrater høyt oppe i det svenske statsapparatet.

Gellert Tamas

Gellert Tamas (1963) er journalist, forfatter og dokumentarfilmregissør med base i Sverige. Hans mest oppsiktsvekkende arbeider som boken ”Lasermannen - en berättelse om Sverige” (2000) og BIFF-aktuelle SPILLET OM DE APATISKE BARNA (2006) kan best karakteriseres som lengre ”fortellende reportasjer”, en sjanger mange kritikere oppfatter som problematisk fordi den tåkelegger grensen mellom subjektiv sannhet og objektiv virkelighet.