BIFF 2020

BIFF Expanded

Film og videofeltet er nå integrert i mange sammenhenger innen visuell kunst, og filmfestivaler verden over har i større og større grad tatt inn over seg denne trenden med satsinger på film- og videokunst, installasjoner og Virtual Reality i ulike formater og former.

Flere toneangivende internasjonale filmfestivaler har allerede kommet et godt stykke på vei med å kombinere ulike former for kunstformidling. Vi har alliert oss med Øystein Hauge, som har vært teorikoordinator ved Kunst og designhøyskolen i Bergen i mange år og dessuten kunstkritiker i Bergens Tidende. Her er hva han friskt uttaler om hvor vi kan være på vei:

«Svært forenkelt kan man si at i løpet av de siste 60 årene har kunstfilmen enten videreført en tradisjon som vektlegger de formale aspektene i seg selv (det å ’male med lys’, var en vanlig innstilling i pionertiden), eller man har opponert mot dette i form av en praksis som har sosiale eller politiske motivasjoner.

I dag er disse grensene utydelige. Flere filmer på BIFF (som fjorårets THE ACT OF KILLING og SHIRLEY – VISIONS OF REALITY) belyser retninger i samtidskunsten hvor man ser at kunstverket kan etterstrebe begge deler: både være opptatt av ren form og kritisk tenking. Kunstnerne kommuniserer sitt budskap basert på den faktiske virkelighet, men fra en avstand. På mange måter blir kunstfilmen, videokunsten eller den ’medierte’ filmen (hva man nå enn velger å kalle denne hybridformen) en undersøkelse av blikkets posisjoner. Det som fra en vinkel kan virke subtilt, blir fra et annet synspunkt skjærende tydelig og direkte. Kort sagt: det å se blir politisk.

Selv om selve sjangeren er etablert og svært til stede på kunstbiennaler og filmfestivaler verden over, er de samme filmene til dels blitt oversett av kunstinstitusjonene og de store kinokjedene. Her kan BIFF gjøre en forskjell. En mer systematisk satsing på ’performative filmvisninger’, i spennet mellom kinoen og utstillingsrommet.»

17000_islands.jpg 17.000 ØYER

art_and_craft.jpg ART AND CRAFT

better_angels.jpg THE BETTER ANGELS

concrete_night.jpg CONCRETE NIGHT

mommy.jpg MAMMA

morgenrode.jpg MORGENRØDE

nymphomaniac.jpg NYMPHOMANIAC I & II

when_animals_dream.jpg NÅR DYRENE DRØMMER

nanting_maste_ga_sonder.jpg NÅNTING MÅSTE GÅ SÖNDER

tribe.jpg STAMMEN

THOU WAST MILD AND LOVELY

top_girl.jpg TOP GIRL ODER LA DEFORMATION PROFESSIONELLE

under_the_skin.jpg UNDER THE SKIN