BIFF 2020

Gladnyhet fra Kulturdepartementet

BIFF er glad for at formidlingsfeltet er viet stor plass i Filmmeldingen som ble offentliggjort i dag. Det bekrefter at formidling er en viktig del av den nasjonale filmpolitikken.

Fra 2016 vil dagens festivalutvalg som ligger under Film og Kino erstattes av et utvalg underlagt Norsk Filminstitutt (NFI). Det nye utvalget vil behandle søknadene fra både festivaler og cinematek. Fra filmfestivalenes side, ser vi det som positivt at det fortsatt vil være et filmfaglig utvalg som foretar vurderingene. Når Regjeringen nå velger å løfte fram formidling som et satsingsområde, vil det være svært overraskende om det ikke også gjenspeiles i budsjettet i årene som kommer.