BIFF 2020

BIFF EXPANDED - VISNINGSROMMET USF OG ROM 8

 

BIFF Expanded tar for seg skjæringspunktet mellom film, samtidskunst og ny teknologi. Utstillingene består av elleve håndplukkede prosjekter med politisk og/eller teknologisk brodd, som presser grensene og utfordrer konvensjonene innen digital historiefortelling. Noen av prosjektene forteller historier ved hjelp av VR-briller, 360-gradersfilm og interaktive nettsider, mens utstillingen på Rom 8 er mer politisk enn teknologisk ladet.

Heller enn å kun være forbeholdt rene filmforestillinger på kino og tv, anvendes dokumentarfilmer stadig oftere i det visuelle kunstfeltet. Med årets BIFF Expanded-program, ønsker vi å markere at disse to kunstfeltene nærmer seg hverandre i stadig større grad.

Årets BIFF Expanded spenner seg over et stort register: Noen av prosjektene har estetiske målsetninger som samtidskunst, mens andre er mer opptatt av valgene tilskueren foretar i det interaktive rommet. Felles for de fleste prosjektene vi velger å stille ut, er at de kommenterer samtiden i politisk motiverte retninger.

I løpet av de siste to årene har dette landskapet utviklet seg betraktelig, og et paradigmeskifte har funnet sted. Det er ikke lenger slik at vi alltid konsumerer det som vises uten å selv kunne gripe inn som tilskuer – vi kan tvert imot nå utvikle bevissthet inne i selve det «levende» kunstverket og endre retningene dette tar gjennom interaktivitet. Vår fysiske tilstedeværelse skjer innenfor det digitale tablåets utvidede rammer. Som også i spillverden, kan vi innen det nye digitale kunstlandskapet bevege oss i ulike retninger og foreta valg som får direkte innvirkning på verket og vår forståelse av det.

Utstillingene finner sted på Rom 8 i Vaskerelven 8 og Visningsrommet USF på Verftet.

Åpningstider Visningsrommet USF: 13.00-21.00

Åpningstider Rom 8: 14.00-20.00 (til og med 29.09) Øystein Hauge (Kunsthøgskolen i Bergen) introduserer filmene og utstillingen på torsdag 24.09 kl. 18.00.

LES MER OM UTSTILLINGENE: