BIFF 2020

Klimafestivalen 2015

 

BIFF viser igjen åtte filmer under Klimafestivalen, støttet av Bergen kommune. Vi viderefører også Green Screen – et program på 12 filmer med «grønn» tematikk i bred forstand.

LICENCE TO KRILL åpner Klimafestivalen onsdag 23. september kl. 17.00 i MB1. Før filmen blir det en introduksjon ved Olav Rune Godøe fra Havforskningsinstituttet, og etter filmen blir det en spørsmålsrunde med filmskaper David Sington.

Klima og miljø, konsum kontra bærekraft og beslektede temaer er årlige gjengangere på BIFF. Filmer om klimaproblematikk blir vist både for festivalpublikum og gratis for elever fra videregående og ungdomsskoler. Vi samarbeider igjen både med Bergen kommune og Universitetet i Bergen, spesielt Bjerknessenteret, samt forskere fra Institutt for Biologi. I 2013 fordypet vi oss i verdenshavenes tilstand, mens vi i fjor rettet søkelyset mot verdens regnskoger. I år er artsmangfold og truede dyrearter en vesentlig del av programmet Green Screen. Klimafestivalen ble stiftet av Bergen kommunes Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø for fem år siden. BIFF er blitt utpekt som viderefører av festivalen fra og med i år. Det setter vi stor pris på.

Oversikt over det utvidede Green Screen-programmet finner du her.

Følgende filmer er med i årets Klimafestival: