BIFF 2021: 20.-28. oktober
BIFF Expanded
three rails live

Three Rails Live

ORIGINALTITTEL:
BIFF Expanded
/ /

Dette videoprosjektet setter sammen bilder, tale og historiedeler til en uendelig kombinasjon av fortellinger. Narrativet tar for seg minner, dødelighet, fremmedgjøring og anger, og er en historie om menneskehetens søken etter mening. 

NB! Dette prosjektet kan oppleves som en del av BIFF Expanded på Visningsrommet USF fra 21.–27. september mellom kl. 13:00 og 21:00.

Roderick Coover, Scott Rettberg, Nick Monfort, USA, Combinatory Narrative Video