BIFF 2020

Konvent for filmformidling 2017

formidlingskonvent2

 

BIFF tar med dette initiativ til et filmkonvent for formidling. Fra før finnes konventer både for spillefilm, dokumentarfilm så vel som kortfilm. Vi synes det er på tide å heve formidlernes posisjon ved også å etablere et konvent for filmformidling.

Konvent for filmformidling 2017

Fredag 29. september kl 10:00–15:00, Sardinen USF (merk: endret sted). Enkel servering.

Konventet er gratis for filmarbeidere.

Blir det produsert for mye norsk film som ikke har noe på kino å gjøre?

Innledning ved Åge Hoffart

I panelet: Christin Berg (NFK Oslo), Morten Christoffersen (Nordisk Filmdistribusjon), Henrik Martin Dahlsbakken (uavhengig produsent og regissør), Stine Helgeland (Norsk filminstitutt), Vibeke Skistad (Euforia Film), Martin Sundland (produsent Fantefilm)

Nostradamusseminaret i Göteborg slår fast at det er for mye likegyldige filmer som blir importert til kinomarkedet. Er vi enig i denne påstanden? I panelet diskuteres det om det er marked for alle de nye norske produksjonene som kommer på kino – går det inflasjon i norske kinofilmer? Og – blir det importert for mye middelmådige filmer som kinosjefer i de største byene ikke har evne til å si nei takk til å sette opp?

Netflix sin innvirkning på kinotilbudet og festivalene

Videre vil det diskuteres hvorvidt strømmetjenester så som Netflix påvirker det norske kinotilbudet negativt ved at gode filmer ikke blir lansert på kino. Aksel Kielland innleder debatten. Noen øvrige strømmetjenester vil presentere seg på konventet.

Hvordan kan norsk film finansieres i fremtiden?

Avdelingsdirektør Stine Helgeland i NFI legger frem en fersk VOD-analyse om norske produksjoner på strømmetjenester og medfinansiering av norsk innhold. Hun vil også legge frem forslag til nytt AMT-direktiv for filmfeltet.

Videre får vi et konkret eksempel fra Belgia på hvordan strømmetjenester har inngått partnerskap med den fransktalende del av landet – Wallonia og dets filmprodusenter. Jean-Luc Van Damme er produsent og vil foredra om Wallonias suksessoppskrift herfra. Kan dette overføres til norske forhold? Vi tar debatten.

Norske distributører som er brukere av garantiordningen for internasjonale filmer tar en debatt i etterkant av konventets offisielle program.

Dette første konventet blir en del av BIFF-perioden og foregår fredag 29. september, med påfølgende paneldebatter både lørdag 30. september – om dekningen av Syriakrigen samt en av dens alvorligste konsekvenser, flyktningkrisen. Også mandag 2. oktober vil det arrangeres en paneldebatt – denne gangen om gravejournalistikkens kår i en ny medievirkelighet. Vi spør om dokumentarfilmskaperne er den siste bastion for denne type journalistikk. Les mer om Nasjonalt dokumentarseminar her.