BIFF 2020

Menneskerettighetsfilmer: Checkpoints 2018

checkpoints 2018.jpg

 

I samarbeid med Raftostiftelsen setter vi søkelyset på menneskerettighetssaker verden over, med et omfattende program bestående av dokumentarfilm som omhandler brudd på menneskerettigheter.

Vinneren av konkurranseprogrammet blir tildelt 25 000 kr til det miljø eller den sak filmen omhandler. Jury: Johannes Servan, Raftostiftelsen / Synnøve Økland Jahnsen, Uni Research Rokkansenteret / Raajini Rajalingam, Det Felles Innvandrerråd

Her er oversikten over alle Checkpoints-filmer, og her er oversikten over Checkpoints-filmer i konkurranse (også under).