BIFF 2021: 20.-28. oktober

GULLUGLEN

the golden owl


Gulluglen er Universitetet i Bergens (UiB) konkurranse for beste dokumentar som formidler forskning. Prisen ble etablert i 2014 og er et samarbeid mellom BIFF og UiB. Juryen består hvert år av representanter fra ulike fagfelt og fakultet ved UiB.

BIFF har alltid hatt tette bånd til UiB, hvis vitenskapelig ansatte bidrar til utforming av studiemateriale for skoleprogrammet, som innledere, samt som deltakere i debatter og seminarer om aktuelle tema knyttet til festivalens filmer. Behovet for forskningsbasert kunnskap som grunnlag for vår tids sentrale debatter ligger i kjernen av satsingen på Gulluglen. Programmet skal bidra til at vitenskap når flere folk. Filmene skal underholde og skape faglig engasjement. Konkurransen skal speile faglig mangfold så vel som variert fortellerstil.


human nature.jpg

HUMAN NATURE

Du har sannsynligvis hørt om CRISPR, men vet du hva det er?Egentlig?En informativ og lettfattelig innføring i vitenskapen som gjør det mulig å «redigere» menneskekroppens DNA.


breakthrough.jpg

JIM ALLISON: BREAKTHROUGH

Et inspirerende forskerportrett av immunologen og Nobelpris-vinneren James P. Allison somviser kreativiteten, staheten og det harde arbeidet bak et vitenskapelig gjennombrudd.


hunting for hedonia.jpg

HUNTING FOR HEDONIA

Hedoniaer navnet psykiater Robert Heath ga til lykkesenteret i hjernen. Eksistensielle ogforskningsetiske spørsmål melder seg når man har makten til å forandre en personlighet.


other side of mars.jpg

THE OTHER SIDE OF MARS

Hvilken betydning har bilder for vår forståelse av Mars? Et dypdykk i hvordan NASAslaboratorium representerer Mars ved hjelp av fotografi.


almost human.jpg

ALMOST HUMAN

I et vitenskapsessay med flotte bilderog enorme tidsperspektiver grunner antropologer,arkeologer, filosofer og informatikere på menneskeheten.


pseudotachylyte.jpg

PSEUDOTACHYLYTE

Gjennom en lærerik og visuelt vakker svart-hvittfilm følger vi en gruppe internasjonale forskere i Lofoten. De er der for å utforske det arktiske landskapet og lete etter årsaker til hvorfor stedet er spesielt utsatt for dype, potensielt ødeleggende jordskjelv.

JURY:
Yael Harlap - Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk
Karin Pittman - Professor, Institutt for biovitenskap (BIO)
Marco Gargiulo - Professor, italiensk litteratur, Institutt for fremmedspråk
Erik Friis Reitan - Stipendiat, Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst
Synnøve Skarsbø Lindtner - Førstelektor, Institutt for informasjons- og medievitenskap


uibugle100.jpg