BIFF 2021: 20.-28. oktober

Forskningsdagene: Skole og utdanning - entusiasme eller dressur?

Les mer om ALPHABET

 

Les mer om debatter under Forskningsdagene

 

Arrangør: Forskningsdagene i Bergen i samarbeid med BIFF

Debatt med utgangspunkt i dokumentaren ALPHABET

Det norske utdanningssystemet idealiserer en type læring som gagner noen, men svikter flere. Skolen ødelegger barns medfødte begeistring ved å pålegge dem læring gjennom kjedelig undervisning i stedet for å invitere dem til å bruke sin entusiasme og utforskningstrang. Dette blir forsterket av ulike former for testing av barn og ungdommer uten pedagogisk formål. Skolen er dessuten for sterkt preget av konkurranse, noe som skaper frykt, depresjon og frafall.

 

ALPHABET problematiserer skolens undervisningsopplegg, og vi møter blant annet mennesker som jobber for en helt ny måte å organisere undervisningen på ut fra ulike individers ulike behov og ferdigheter.

 

Panel: Siren Haugland (Uni Research Helse), Ruth Ingrid Skoglund (NLA), Jan Ubøe (NHH), Tom Are Trippestad (HiB).

 

 

forskningsdagene_logo_bokmal_RGB.jpg 

 

to 25.09
18:00
Litteraturhuset