BIFF 2020

Verdighetsdagen: BEGINNING WITH THE END

 

 

Dokumentarfilmen BEGINNING WITH THE END skildrer erfaringer og tanker fra 16–18 årige elever ved en high school. I et valgfag får de arbeide som frivillige ved en avdeling for alvorlig syke og døende i lokalmiljøet. Ved amerikanske institusjoner får frivillige i langt større grad enn i Norge også roller som her til lands er forbeholdt utdannede pleiere. Filmen minner oss likevel på at det er viktig og fullt mulig å utvikle holdninger, verdier og god praksis i en undervisningssituasjon.

 

Bob Kane har gjennom 10 år satt unge, som lever i øyeblikket, i kontakt med mennesker i deres livs siste øyeblikk. Elevene hans er helt ordinære tenåringer. Men evnen til å vise empati og arbeide med andre mennesker, å røre alvorlig syke og være vitne til at livet deres tar slutt, ser læreren som en del av det menneskelige DNA, noe som ligger i ryggmargen: Hvorfor velger unge mennesker dette faget, og å være med de døende? Særlig siden ungdom handler om uovervinnelighet, ikke om livets slutt. Det henger sammen med en stor feil i kulturen vår. Vi fornekter døden og tilber ungdommen. Vi snakker alltid om de unge, de sunne, de aldri svake, de sterke. Men elevene jeg jobber med, vil bry seg, vil gi omsorg. Og gjennom den omsorgen skape et bånd til livets helhet. Dette valgfaget handler virkelig om livet. Og døden er en del av livet.

 

Verdighetsdagen er en internasjonal dag for verdighet. Målet er å skape møteplasser der vi deler tanker og historier om hva verdighet betyr i hverdagen. Verdighetsenteret har de siste fire år koordinert et arrangement som spesielt vektlegger unge menneskers rolle som omsorgspersoner i kontakt med samfunnets sårbare og gamle. Også i år er miljøer innen omsorgsfeltet, frivillighet og utdanning med i samarbeidet i Bergen kino.

 

Det ligger stor kraft i ungt engasjement, både som frivillig, pårørende, student eller helsefagarbeider. For å gi retning til arbeidet videre på alle disse felt vil det umiddelbart etter filmvisningen bli en samtale på scenekanten. Fra Verdighetsenteret deltar faglig leder Stein Husebø, og brobygger Sverre Chr. Wilhelmsen som ordstyrer. Også andre representanter for arrangørmiljøene vil her møtes for å utveksle tanker og peke på gode initiativ og muligheter i en norsk og lokal kontekst. Det vil også bli åpnet for spørsmål fra salen.

on 14.10
13:30
KP1, Bergen kino