BIFF 2020
Planet Ocean

FNs klimapanel slipper ny rapport og filmvisning av PLANET OCEAN

Bli med på gratis filmvisning av PLANET OCEAN i aulaen!

25. september slipper FNs klimapanel IPCC den nye spesialrapporten om hav og is. Like etter klimapanelet gjør rapporten offentlig fra Marokko, presenterer Bjerknessenteret de viktigste punktene i aulaen på Universitetsmuseet.

Les mer om PLANET OCEAN.

Les mer om IPCC-rapporten her.

Facebook-event

on 25.09
12:00
Universitetsaulaen