BIFF 2020
RebuildingParadise

Bærekraftig frokost: Tilhørighetens kraft

Arrangementet er et samarbeid mellom BIFF, Byarkitekten og Bærekraftig frokost. Bærekraftig frokost er et frokostmøte-samarbeid mellom Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestland, Husbanken, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole.

Velkommen til Bærekraftig frokost, med faglig innledning fra Byarkitekten og visning av BIFF-dokumentaren REBUILDING PARADISE.

For at den bærekraftige byen vår skal fungere må den skape tilhørighet og samhold. Hva skjer når en by oversvømmes og rekonstrueres, mens innbyggerne fortsatt drømmer seg tilbake til ruinene som står under vann? Hvordan får man studenter og barnefamilier som tidligere kranglet om høy musikk og utagerende festing til å samarbeide om å lage en gratis gatefestival? Byarkitekten ønsker å skape forståelse for hvordan arkitekturen gjør at man kan oppleve og skape, men også svekke tilhørigheten til våre bygde omgivelser.

Tord Øyen er rådgiver hos Byarkitekten og vil, gjennom ulike fortellinger, gå i dialog med den nye klimadirektøren Stina Ellevseth Oseland.

Les mer om REBUILDING PARADISE her.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men påmelding kreves. Påmeldingslenke finner du her. Facebookarrangementet finner du her.


on 14.10
09:00
MB1, Bergen Kino