BIFF 2020

KineDok-visning 26/11: When the War Comes + Exit (Gratis)

20nov-Kinedok

BIFF inviterer til ny Kinedok-visning, denne gang av to filmer som omhandler ekstremisme. Den ene er om fremveksten av en høyreekstrem paramilitær gruppe i Slovakia, og den andre er Karen Winthers dokumentar EXIT, hvor hun med bakgrunn i egen historie intervjuer tidligere politiske og religiøse ekstremister som har brutt ut av og forlatt miljøene sine, og nå må forsone seg med egne tidligere meninger og handlinger.

Gratis inngang. Servering med alle rettigheter.

18:00 - WHEN THE WAR COMES
2018, Tsjekkia, 76 min.

WHEN THE WAR COMES tar for seg fremveksten av høyreekstremisme i dagens Slovakia og portretterer en ung manns overbevisning om at de store immigrasjonsbølgene vil føre landet ut i krig. Han blir leder for en paramilitær gruppe som trener i helgene og bærer uniformer og våpen på liksom, men tar oppdraget sitt svært alvorlig. Den tsjekkiske regissøren Jan Gebert dokumenterer hvordan ungdommene reiser rundt og holder foredrag på skoler og at de blir stadig mer populære blant folk. De «leker krig» men er ikke lengre for barn å regne. De ønsker seg politisk innflytelse og vil bevare landet for sine egne landsmenn; slovakerne. Myndighetene lar dem ture på så lenge de ikke bryter loven og de høyreekstreme holdningene og fascistiske idealene vekker begeistring også blant politikerne.

Omtale (EN): https://kinedok.net/no/detail/34
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=0jM5DTqnkI0

19:30 - EXIT
2018, Norge, 83 min.

Regissør Karen Winther sliter med å forsone seg med fortiden sin. I tenårene vanket hun både i høyre- og venstreekstreme miljø i Oslo, og var en del av en voldelig, høyreekstrem bevegelse. Hennes nye dokumentar består av intime samtaler med andre tidligere politiske og religiøse ekstremister fra Danmark, Tyskland, Frankrike og USA, hvor de forteller om øyeblikkene som gjorde at de bestemte seg for å forlate miljøene de var en del av. Hva skal til for at en ekstremist skal endre tankesett og forlate et liv med hat og vold? Og hvilke muligheter har en tidligere ekstremist for å leve et normalt liv? Er det mulig å tilgi seg selv for voldshandlinger og hatkriminalitet som har ødelagt andre menneskers liv? I EXIT forteller de tidligere ekstremistene om angeren og skammen som vil følge dem resten av livet.

Omtale (EN): https://kinedok.net/no/detail/37
Trailer: https://vimeo.com/260719895

OM KINEDOK:

BIFF har lenge hatt en sterk tilknytning til filmer fra Sentral-Europa. I første rekke skyldes dette at vi helt fra begynnelsen av – i 2000 – gjestet den tsjekkiske filmfestivalen Karlovy Vary, en av Europas største og den meste betydelige, fra den andre siden av Jernteppet og Berlinmuren.

Vi serverer nå i høst og utover vinteren publikum i Bergen gratisvisninger av filmer under paraplyen KineDok – et samarbeid BIFF har innledet med dokumentarinstitusjoner i Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria og Kroatia. Samarbeidet er til for å få bredere distribusjon av noen av de beste sentraleuropeiske filmene fra hvert år (pluss Norge, hvor BRØDRE og EXIT er valgt ut), og et visst antall filmer tilbys derfor gratis til de som ønsker å arrangere visninger. Visningene er dog ment å ikke finne sted i kinosaler, men uortodokse steder eller lokaler som vanligvis ikke ville vist dem – det kan være i stuer, hager, fengsler, sykehjem, kafeer, barer, parker, samfunnshus, museer eller andre.

Hvis du er interessert i å selv arrangere en av de 14 aktuelle filmene som en KineDok-visning, helt gratis, hjelper vi deg gjerne. Bare ta kontakt med BIFF på www.biff.no/kontakt