BIFF 2020

Jurybegrunnelser - BIFF 2020

Cinema Extraordinaire


"This year’s winner transports us into a universe where nothing is quite what it seems. In its exploration of modern technology it reveals a deeply humanist core. Through its plot's twists and turns it constantly challenges our ability to separate what is real and what is fake, what is sincere and what is programmed. The film creates a space where the audience is confronted with their own ethics and fears. The reflections and interpretations that this film unfolds stay with you for a long time, and this is what makes it so powerful. The winner is: The Trouble With Being Born, by Sandra Wollner."


Jury: Ingrid Åbergsjord, anmelder i Aftenposten | Jon Raundalen, ph.d. i filmvitenskap og rektor ved Bergen kulturskole | Lucie Braverman, salgsagent ved WestEnd Films


Documentaire Extraordinaire


Filmen skildrer alvor og lek i ekstreme omgivelser, der noen utsetter seg for fare fordi de ønsker det selv, mens andre fordi de må.


Dokumentaren inneholder imponerende naturskildringer, konflikt mellom øst og vest, rik og fattig. Den er filmet under svært krevende forhold, og resultatet er ekstraordinært. Dette handler maktkamp på mange ulike nivåer.


Vi er vant til å se ressurssterke mennesker konstruere heltefortellinger om seg selv. Her får vi en historie om lokalbefolkningens helt reelle kamper for å overleve.


Dette er ikke en film om klatring. Dette er en film om mennesker.


Vinneren av Documentaire Extraordinaire 2020 er The Wall of Shadows.


--


The film depicts work and play in extreme conditions, where some expose themselves to danger because they want to, while others because they have to.


The documentary contains impressive depictions of nature, conflict between east and west, rich and poor. It is filmed in very demanding circumstances, and the result is extraordinary. This is a power struggle on many different levels.


We are used to see resourceful people construct heroic tales about themselves. Here we get a story about the locals and their very real struggles to survive.


This is not a movie about climbing. It is a movie about people.


The winner of Documentaire Extraordinaire 2020 is The Wall of Shadows.


Jury: Grethe Melby, teateranmelder i Bergens Tidende | Paulo Chavarría, dokumentarfilmskaper og universitetslektor på Infomedia ved UiB | Andreas Gjellebæk Sverdrup, VGTV


Checkpoints


The prize for the human rights film program Checkpoints 2020 is awarded to WELCOME TO CHECHNYA, directed by David France. This piece documents the ongoing genocide of LGTBI people in the Russian republic of Chechnya. There, state authorities detain, torture, and execute people on the basis of their sexuality, and even influence their families into facilitating their disappearance as a matter of honour. By using ground-breaking technology to anonymize and protect the protagonists' identities – while at the same time give these survivors a human face –, France’s documentary effectively shows the efforts of activists to provide emergency shelter for people in danger and help them apply for asylum to foreign states. The documentary is also very effective in exposing the lack of protection for LGTBI refugees in Europe, where legal processes take too long to be helpful and are very often denied. The film focuses on the gross violation of two fundamental human rights issues, provides new insight into how states are involved, complicit, or fall short in offering protection, and shows the power of resilience, love, and of human solidarity.


Honourable mentions


Softie


Softie shows how difficult it is to be a political activist when the political system is rigged against you and corruption is taken for granted. It shows the toll that political activism takes on the families involved and the risks and threats they face. At the same time, it shows the impact that protests, commitment, and a platform of respect and dignity can have.


The Story of Plastic


Though many documentaries have discussed the issue of plastic and pollution of the environment, The Story of Plastic explores the complexity of dealing with the plastic problem. From the problem with recycling to the effect on human health to the people who profit from it, we get a holistic view of one of our biggest environmental challenges.


Jury: Alexander Petersen, nestleder for Norges Handikapforbunds Ungdom Sørvest | Catalina Vallejo, medlem av Raftopriskomiteen og postdok på Juridisk fakultet ved UiB | Linn A.C. Sandberg, forsker ved Institutt for sammenliknende politikk


Gulluglen | Golden Owl


Sterk konkurranse til tross, så var vi ikke i tvil om at denne filmen måtte vinne årets Gulluglepris.

Lost in Face utforsker et lite kjent, men ikke helt sjeldent fenomen, ansiktsblindhet. Gjennom en utsøkt bruk av filmatiske virkemidler blir vi presentert for en tysk kvinne sin unike livsverden. Portretteringen av kvinnens erfaringer og virke skaper forståelse og undring på samme tid. Seeren får innsikt i hennes krevende og kreative navigering i en ansiktssentrert sosial verden, med til tider nådeløse marginaliseringsmekanismer. Filmen fremviser en livsviktig relasjon mellom menneske, dyr og natur, samt en kunstnerisk skaperkraft utenom det vanlige. På et overordnet plan utforsker Lost in Face menneskelig sårbarhet som eksistensiell betingelse, og den reiser grunnleggende spørsmål om hva det betyr å være menneske i verden, uten å være pedagogisk insisterende eller vitenskapelig autoritativ.


LOST IN FACE explores a little known and yet not so rare phenomenon - facial blindness. Through an exquisite use of cinematography, we are introduced to a German woman’s unique life world. The portrait of this woman’s experiences and work creates understanding and wonder at the same time. The audience gains insight into her demanding and creative navigation in a face-oriented social world, with at times ruthless mechanisms for marginalization. The film displays a vital relation between human, animal and nature, as well as an exceptional creative ability. Overall, LOST IN FACE explores human vulnerability as existential condition, raising fundamental questions about what it means to be human in the world, without being pedagogically insisting or scientifically authoritative.


JURY: Åshild Lunde Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin | Haci Akman Professor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap | Randi Gressgård Professor, Senter for kvinne- og kjønnsforskning


Beste norske dokumentar | Best Norwegian Documentary


Det er mye fint å si om alle filmene men vi ønsker å gi hederlig omtale til en spesiell. Det gjør vi for å inspirere til videre arbeid fordi denne filmskaperen trenger vi og Norge å høre mer fra.


Filmen vi vil trekke frem forteller en spennende og god historie om menneskers mange sider og gir kompleksitet en ny definisjon. Den har en drivende historie, får frem flere sider av mennesker og har en veldig god blanding av ulike virkemidler og remakes vi er imponert av. Regissørens evne til å etablere tillit hos intervjuobjekter gjør at vi gleder oss til neste historie.


Derfor ønsker vi å gi Blue Code of Silence hederlig omtale.


En gjennomført god film med godt håndtverk, vakkert visuelt uttrykk og en drivende historie som involverer og engasjerer.


Vi har blitt tatt med på en reise som har lært oss noe nytt. Om mennesker, fordommer, overmot, elitisme, populisme, samhold og kunst.


Bildene i filmen er som en utstilling i seg selv. Menneskene vi møter forteller noe om oss selv.


Den er en god påminner om ingenting er som det fremstår ved første øyekast. Det er også en veldig god beskrivelse av hvorfor det faktisk ikke nytter å bare komme her og komme her.


Vi er glad for å utnevne Odelsgut og Fantefølge til vinner.


Jury: Fredrik Færden, programinnkjøper dokumentar og fakta i NRK medier | Jette F. Christensen, stortingsrepresentant, Utenriks- og forsvarskomiteen | Anita Vedå, produsent og fotograf i Smau media


Beste norske kortfilm | Best Norwegian Short Film


The jury wants to commend the filmmakers of the six short films in this year’s program for tackling big themes in the short format and for amusing, engaging and provoking us.


The winner gives us a fresh take on a frequently debated issue and reflects with humor and tenderness on what a modern family is. The film surprised and delighted us with its characters and their relationship charged with shifting emotions. The wonderful actors make the absurd situations they are put in both touching and believable and their interactions are alternately comic, moving and awkward.


The winner of Best Norwegian Short Film 2020 is: PAPAPA by Kerren Lumer-Klabbers


Juryen ønsker å berømme filmskaperne av de seks kortfilmene i årets program for å belyse store temaer i kortformatet og for å underholde, engasjere og provosere oss.


Vinneren gir oss en forfriskende vri på en ofte diskutert problemstilling og reflekterer med humor og innsikt over hva en moderne familie er. Filmen overrasket og begeistret oss med sine karakterer i et forhold ladet med komplekse følelser. De fantastiske skuespillerne gjør de absurde situasjonene de blir satt i både rørende og troverdige, og samspillet deres veksler mellom det komiske og det litt såre og ukomfortable.


Vinneren av Beste norske kortfilm 2020 er: PAPAPA av Kerren Lumer-Klabbers


Jury: Britt Sørensen, filmkritiker | Janine Khawand, festivalsjef for Arabisk filmfest | Hanne-Lovise Skartveit, produsent


Beste norske kortdokumentar | Best Norwegian Short Documentary

Juryen ønskjer å framheve ein dokumentar som kom med nokre av dei sterkaste historiane i programmet. Dokumentaren set fokus på dei problematiske tilhøva mange LHBTI lev under mange stader i verda i dag. Det er gjort eit svært godt arbeid med å finne - og få fortalt - alle historiane i dokumentaren. Det er også tatt svært gode regigrep, til dømes ved å vise ein dialog der ein av informantane ber om å få kome inn i Noreg. Dokumentaren er modig, og gir ein god miks av det triste og det fine. Juryen ønskjer med dette å gi heiderleg omtale til dokumentaren “Ikke her, ikke nå”.


Beste norske kortdokumentar 2020 er en film alle i juryen fikk et sterkt inntrykk av. Dokumentaren har effektiv historiefortelling, god metaforbruk og evner ved hjelp av relativt enkle grep å vekke mange ulike følelser. På finurlig vis bryter den med det som kan oppleves som en monoton fremstilling av lignende tematikk. Den kommenterer godt I-landsproblematikk og en internasjonal katastrofe, og klarer både å være tragikomisk, tydelig og subtil. Beste norske kortdokumentar 2020 er GREETINGS FROM MYANMAR.


Jury: Andreas Gjellebæk Sverdrup, VGTV | Birger Berge, Fri-Vestland | Kenneth Sjøvold, Bergen Filmklubb


Beste kortreiste kortfilm | Best Western Norwegian Short Film


Filmen holder høyt, profesjonelt nivå både visuelt, auditivt og dramaturgisk. Valg av fonter, måten tittel og annet tekstmateriale blir presentert, overgangen til selve filmen og filmens form, rytme og fremdrift er helhetlig og gjennomført fra begynnelse til slutt. Grunnhistorien er god. Den sier noe om hvordan det norske samfunnet har utviklet seg, og gir oss et perspektiv som er interessant på flere nivå. Filmen er overraskende, både mht. form og innhold. Valg av form underbygger historien, som kunne vært hentet fra en tegneserie, men som er en reell hendelse fra 1985. Filmskaperne har tatt modige valg. Det at historien blir fortalt på rim er et overraskende grep som får historien til å minne om et eventyr. Bruken av animasjon underbygger det barnlige og naive ved situasjonen, mens bruk av arkivmateriale bryter med den øvrige formen og tilfører filmen en ny dimensjon. Valg av arkivmateriale er gjennomtenkt og “to the point”. Filmen oppleves både som relevant og underholdende, samtidig som den skaper undring.


Vi gratulerer HIJACK139 med prisen for beste kortreiste kortfilm!


Jury: Britt Sørensen, filmanmelder i BT | Vibeke Flesland Havre, skuespiller og teaterregissør


Ungdommens dokumentarpris | Youth Documentary Award


Vi velger Vinden Snur!


Filmen vi har valgt er en film som klarer å belyse et tema som for de fleste er ukjent. I debatten rundt avkriminalisering av rusmidler er det en stemme som ikke har nådd frem, nemlig stemmen til de som er rusavhengige. Filmen gir et intimt innblikk i mennesker som sjeldent blir sett og enda sjeldnere hørt.


Jury: Styret i ungdomsfilmklubben HUFF


Beste norske musikkvideo | Best Norwegian Music Video


We are very excited to be here to announce the winner for BIFF, Vill Vill Vest and Yoda Neidas Best Norwegian Music Video competition. As you have seen this year's nominations include many strong contributions that both push the format and show that music videos can be a space both for cinematic innovation and experimentation as well as a pertinent medium for important and pressing issues.


As you can imagine it has not been easy to choose one winner, so we would like to give honorable mentions to two of the contributions before announcing our winner.


SASSY009’s video for Maybe in the Summer directed by Kenneth Karlstad is a strong and impressive contribution to the genre and includes powerful and innovative shots of female athlete culture and friendship.


Mugisho x Willy’s video for Leve directed by Kristoffer Nylund Grindheim is a timely and powerful song and video that left us all moved. A timely reminder of that systemic racism and police brutality is not an exclusively American problem.


This year's winner stands out for its unmistakable authenticity and raw energy. The video is both a call-to-arms and a slice-of-life documentary short that’s a testament to how music and creativity can strengthen communities and move people. The video elevates the clear, yet playful message of the song by capturing a local scene that feels both universal and urgent.

The winner of this year's Best Norwegian Music Video competition and the 10.000 NOK prize is The Musical Slave with They can't stop you directed by Kristin Vollset.


Jury: Ingrid Haug Erstad, Bergen Assembly | Sondre Lerche, musiker | Daniel Mariblanca, Carte Blanche