BIFF 2018: 26. september - 4. oktober

NRKs dokumentarpitch 2017

nrk pitch-2

 

Tradisjonen tro arrangerer NRK pitch for dokumentarer under BIFF.

I år vil NRK fokusere på enkeltstående dokumentarer, og legger stor vekt på ideer og prosjekter som speiler norsk virkelighet og forteller gode historier fra Norge.

NRK har en forpliktelse til å speile det norske samfunnet, og håper norske filmskapere er motiverte til å bidra med dette.

NRK ønsker innspill til enkeltstående dokumentarer som er ambisiøse, både i uttrykk og tematikk. Hovedprioriteringen er unike historier som treffer et bredt publikum, med NRK1 som primær publiseringsplattform. Dette øker kravet til historiens relevans og fortellermåte. Tydelig anslag og motor er viktige kriterier. Historiene skal oppleves som vesentlige for en bred målgruppe og være interessante nok til å bli prioritert av et innholdsmettet publikum.

Det er viktig for NRK at filmene:

  • Er skreddersydd for TV-mediet
  • Taler til et TV-publikum på en ekstrovert og åpen måte
  • Forteller noe nytt, tar oss med til steder vi ikke har vært, eller steder vi ikke kommer til
  • Setter agenda og genererer reaksjoner ut over seg selv
  • Fanger tidsånden
  • Dyrker de gode karakterene – der noe står på spill
  • Får publikum til å investere emosjonelt
  • Oppleves som Virkelig. Ekte. Sant

NRK ser primært etter nye prosjekter for utvikling. Siden NRK ønsker å komme inn i en tidlig fase vil det ikke være aktuelt med prosjekter som er ferdig utviklet, som er presentert før eller som allerede er i produksjon. Første gangs visning på NRK er en forutsetning.

Frist for å sende inn forslag er 15. august 2017.

Tilbakemelding vil komme i begynnelsen av september. Merk registreringsskjema med BIFF 2017, og send inn til: Eksternredaksjonen (at) nrk.no

De som deltar på selve pitchen vil også få gratis akkreditering til BIFF, og i etterkant vil det være anledning til å søke BIFF om reisestøtte.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med koordinator Steinar.Igdun (at) nrk.no.

Les mer på nrk.no