BIFF 2019: 25. september - 3. oktober

Konvent for filmformidling 2019

Konvent for filmformidling

Velkommen til to dager om filmformidling 25.-26. september på Scandic Bergen City. Det settes søkelys på filmformidling i det Bergen internasjonale filmfestival feirer den 20. utgaven. BIFF er landets største filmmaraton med mer enn 150 filmer og en rekke sideprogrammer – i fjor med over 70 000 besøk.

Meld deg på konventet her


Åpningen av BIFF finner sted om kvelden 25. september, og fra 26. september er det også visninger hele dagen på Bergen kino.

I 2018 tok konventet blant annet pulsen på formidlingsleddene kinoer og distributører. Vi etterlyste kinopolitiske føringer fra overordnet hold som Stortingets kulturkomité og Kulturdepartementet. Utviklingen i formidlingsleddet tilsier at årets konvent på ingen måte mangler tema å ta opp, blant annet:

Filmformidling i sosiale fora
- Hvorfor er det viktig å opprettholde sosiale fora for film slik kinoer, festivaler, cinematek og filmklubber gjerne skal fremstå som? Hvor ligger potensialet for publikumsutvikling og formidling av filmenes egenverdier?
- Hva gjør distributørene for best mulig benyttelse av tilskuddene de mottar? Og spiller kinoene på lag med dem for å fremheve de mest støtteverdige filmene?

Filmformidling i mediene
- Hvilken verdi har filmkritikk overfor publikum, og hvor går grensene for anmeldelse, omtale og filmjournalistikk?
- Hvordan forholder vi oss til at strømmetjenester blir mer attraktiv å formidle for mediene enn kinofilmer?

Rammer for filmformidling

- Hvorledes fordeles statlige midler innen filmformidling?
- Kan en tolke Kulturmeldingen i forhold til filmformidlingens betydning for samfunnet?
- Er «modernisering» og «avbyråkratisering» innen forvaltning av filmformidling egentlig bare kamuflerte sparetiltak og fraskrivelse av ansvarsområder?

Følg med på konventets facebook-event for oppdateringer.

Velkommen til heftig debatt i Bergen og til BIFF!

Fullt program publiseres i august.