BIFF 2021: 20.-28. oktober

Konvent for filmformidling 2020

konvent1.png


Velkommen til Bergen – eller delta på nett – den 07. oktober.

Filmdistributører, kinorepresentanter, festivaler, cinematek, filmklubber, pedagoger og filmkritikere, samt representanter for tv-kanaler og strømmetjenester samles for å diskutere filmformidlingens tilstand og fremtid.

Konventet vil finne sted på Litteraturhuset i Bergen. Det finner sted både fysisk så vel som ved digitalstrømming.

BIFF


Spørsmål til Q&A underveis i konventet kan stilles i YouTube-chatten.

Meld deg på her.

konvent-logoer.png

PROGRAM:

09.30 – Registrering og kaffeservering

10.00 – Velkomsthilsen ved Byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt, Bergen kommune

10.10 – Festivalenes rolle og betydning for formidling av film. Innledning og gjennomgang av fakta om statistikk og tilskudd til filmfestivaler i Norge, ved avdelingsdirektør Julie Ova, NFI

10.30–11.00 – Case studies fra koronaens tid – hvilke erfaringer er verdt å ta med seg videre?
Amandus-festivalen i Lillehammer ved Eivind Nordengen – heldigitalisert | Festivalkontoret i Oslo – Oslo PIX avlyst, men med Pop-Up-forestillinger ved Åse Meyer | Den norske filmfestivalen i Haugesund – fysisk gjennomføring ved Tonje Hardersen

11.00–11.20 Kaffepause

11.20–12.20 Panelsamtale – festivalenes betydning for publikum og bransje: Det er i dag stor politisk enighet om festivalenes betydning for å nå ut til publikum med alternativ film, men hvor bredt når mandatet på publikumssiden og hvor viktig er festivalenes rolle for bransjeutvikling og som internasjonale møteplasser for bransjen? Panel: Arild Kalkvik (Film & Kino), Jeanette Heggland (Bergen kino), Svend B. Jensen (Arthaus) Maria Ekerhovd (Mer Film), John-Kristian Dalseth (TIFF). Moderator: Julie Ova, NFI

  • Rolleforståelse
  • Utfordringer overfor publikum versus bransje og bransjetreff
  • Kompetanseheving for bransjeaktører
  • Internasjonale markeder og festivaler
  • Nasjonale og egne priser
  • Publikum og nettbasert formidling
  • Skolefilmsatsinger

12.20–12.45 Åpen mikrofon fra deltakerne i salen og over nett. Møt festivalutvalget: Nina Refseth, Khalid Maimouni, Tine Fischer og Christian Falch

12.45 – Lunsj på Litteraturhuset

13.30 – Video On Demand. Innledning ved Nicolai Hellstrøm, SF Studios

13.35 – Hvordan blir oppgangen mellom kinovindu og VOD-tilgang i fremtiden? Panelsamtale.
Jannicke Haugen, Nordisk Film Kino
Jon Einar Sivertsen, ODEON Kino
Nicolai Hellstrøm, SF Studios
Moderator: Ida Madsen Hestman

14.15 – Åpning for debatt med deltakerne i salen og digitalt

14.30 – De internasjonale aktørenes VOD-krig. Hva skjer med Netflix, Disney+, Apple+, Amazon, HBO og øvrige aktører og hvordan innvirker disse på kinotilbudet i Norge? Guy Bisson, Ampere Analysis, London i samtale med Asbjørn Slettemark

15.00 – Q&A fra salen og digitalt

15.45 – Ivar Halstvedt – Fremtidig filmformidling

16.00 – Avslutning

For de som deltar i Bergen vil det inviteres til BIFFs åpningsfilm ET GLASS TIL med påfølgende mottakelse.

--
Med forbehold om endringer.
--

Konvent for filmformidling er støttet av Norsk filminstitutt, Mediefondet Zefyr og Bergen kommune.