BIFF 2021: 20.-28. oktober

Klimafestivalen

The islands and the whales

 

Bergen kommunes Klimafestival blir videreført av BIFF, og vi kan love gode og interessante innfallsvinkler til klima- og miljøproblematikk fra ulike deler av verden – Kina, USA, Peru, Danmark, Canada, Frankrike og Færøyene – som griper tak i overnasjonale utfordringer med konsekvenser for oss alle.

Klimafestivalprogrammet består av følgende åtte dokumentarfilmer:

TOMORROW

Prognoser viser at dersom ting fortsetter som i dag, er sannsynligheten stor for at menneskeheten vil oppleve en katastrofe av historiske dimensjoner innen år 2100. Cyril Dion og Mélanie Laurent ser muligheter der andre ser problemer, og besøker de som har funnet kreative løsninger på verdens utfordringer.

BEHEMOTH

Gressmarkene i Indre Mongolia forsvinner etter hvert som jernminene dukker opp, og gjeterne har ingen andre valg enn å forlate områdene. En spektakulært filmet dokumentar om et fjellparadis som forvandles til en kinesisk industrisone omgitt av spøkelsesbyer.

DEATH BY DESIGN

Dokumentarfilmen retter et kritisk blikk mot vår tids avhengighetsforhold til moderne kommunikasjonsteknologi, og ser på de menneskelige og miljømessige konsekvensene av den ureflekterte besettelsen av duppeditter.

WHEN TWO WORLDS COLLIDE

Miljøverneren og urfolkslederen Alberto Pizangos kamp mot peruanske myndigheters planer om utvinning av olje, gass og mineraler i Amazonas blir blodig.

SEASONS

Fra skaperne av WINGED MIGRATION forteller SEASONS ved hjelp av utrolige naturbilder Europas historie fra den siste istiden til i dag fra dyrene og naturens perspektiv. Etter hvert avdekkes menneskehetens påvirkning på resten av livet på jorden.

THE ISLANDS AND THE WHALES

Helt siden Færøyene først ble bosatt har jakt på sjøfugl og grindhval vært en viktig kilde til matauk. Denne utsøkt fotograferte dokumentarfilmen skildrer fangstindustrien i en tid da forurensning truer med å utradere næringsgrunnlaget for innbyggerne.

BUGS

Smaken, næringsinnholdet og bærekraftigheten hylles av fagpersoner, og FN anbefaler det på middagstallerkenen for å bekjempe sult, men det er likevel ikke bare-bare å overbevise folk om å spise insekter.

SPACESHIP EARTH

Bli med på en reise jorden rundt med forskere fra alle felt som finner løsninger på problemene kloden vår står overfor.

Visningstider kommer på www.biff.no og i lommeprogrammet.