BIFF 2018: 26. september - 4. oktober

Skolefilmfestivalen

 

Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) i samarbeid med Bergen Kino og Den Kulturelle Skolesekken i Bergen inviterer 9. og 10. klasser til filmkurs og filmfestival.

Skolefilmfestivalen er et gratis tilbud til 9.- og 10.-klassinger og er en innføring i film og filmproduksjon. Til slutt vises kortfilmene elevene har laget på en egen filmfestival. Prosjektet er en stor suksess og har nå en kapasitet på nesten 1000 elever. Vi kombinerer teoretisk og praktisk undervisning på en spennende måte, for å gi elevene en interessant læring hvor hele klassen må jobbe sammen for å få til et resultat. Elevene får et tema å jobbe ut fra for å lage en kortfilm.

Kurset starter med en Kick off i forbindelse med BIFF, hvor elevene tilbringer en dag i KP1 på Bergen Kino med visninger av kortfilmer, møte med filmarbeidere og førpremiere på en langfilm.

I oktober/november blir det kursing i klassene med blant annet innføring i filmproduksjon, manusarbeid, kamerabruk, lydarbeid og redigering.

I november/desember lager hver klasse en kortfilm på 3 minutter og setter av 2 skoledager til filminnspilling. Kursholder veileder i 2-3 timer av innspillingen mens elevene fortsetter på egenhånd.

I januar/februar redigeres filmene på BIFF sine kontorer på Georgernes verft. To elever fra hver klasse får komme å klippe/redigere og ferdigstille filmen. I tillegg skal elevene produsere en egen filmplakat.

I mars er det avslutning med en skolefilmfestival i KP1 på Bergen Kino, med visning av filmer og utdeling av ulike priser.

Hver skole kan melde på enten 9. klasse eller 10. klasse, for at vi skal få med oss flest mulig skoler.

Facebook-side for Skolefilmfestivalen

For mer informasjon og påmelding kontakt Lisbeth Skotsund, lisbeth (alfakrøll) biff.no.