BIFF 2020

Checkpointsprisen: THE ACT OF KILLING

 

Årets Checkpointsfilm: THE ACT OF KILLING

- ekstravisning onsdag 30. oktober 21:00 på Cinemateket. Kjøp billett.

Jury: Siri Gloppen, Henning Warloe og Eirik Glambek Bøe.

Juryens begrunnelse

For syvende året samarbeider BIFF og Raftostiftelsen om å sette søkelys på viktige menneskerettsspørsmål gjennom Checkpoints-programmet – og for fjerde gang skal Checkpointprisen for beste menneskerettsdokumentar deles ut. En pris hvor pengene ikke går til filmskaperen men til de menneskene filmen omhandler.

Årets Checkpoints-program er sterkere enn noen gang – og juryens oppgave desto vanskeligere. Her fortelles det det mange viktige historier som fortjener en pris. I arbeidet med å kåre en vinner har vi lagt følgende kriterier til grunn:

Relevans. At filmen setter fokus på et viktig menneskerettighetsproblem.

Formidlingskraft. At filmen gjennom sin form og sitt budskap evner å engasjere, berøre og gi ny innsikt.

Forandingskraft. Filmens evne til å gjøre en forskjell, til å bidra til endring.

Årets vinnerfilm har alle disse kvalitetene i fullt monn.

The Act of Killing setter fokus på ufattelig grove menneskerettighetsbrudd – et folkemord i enorm skala – som fant sted i Indonesia i 1965 og som drepte hundre tusener av mennesker, noen anslag sier over to millioner, i løpet av syv måneder – men som veldig få har hørt om. Dette er et folkemord utført av et regime med støtte fra vestlige allierte – og det er et folkemord som fortsatt lever. Snart 50 år senere fortsetter det å forme det Indonesiske samfunnet. Ofrene og deres etterkommere er usynlige, deres historier tabu, mens volden glorifiseres som en seier over kommunist-faren og fungerer som en del av regimets maktbase.

Filmen har en unik formidlingskraft. Ved å ta overgriperens perspektiv og la ham ta oss gjennom sin egen framstilling av historien tvinges vi til å forholde oss til overgriperen som menneske, tvinges til å kjenne på hva mennesket er i stand til å gjøre og hvilke psykologiske mekanismer som gjør en overgriper i stand til å leve videre. Vi opplever hvordan gruppedynamikken fratar for ansvar og skyld og oppløser normer og barrierer. Det er dermed en film som utfordrer langt utover den konkrete konteksten .

I tillegg til de filmatiske kvalitetene og tyngden i budskapet er The Act of Killing en helt spesiell og viktig film i sin virkning. Den har bidratt til å endre historien gjennom å sette i gang en offentlig samtale om folkemordet i Indonesia.

The Act of Killing har med god grunn høstet priser på filmfestivaler over hele verden. Sånn sett trenger den ikke Checkpoints-prisen. Men samtidig er det kanskje en av verdens aller viktigste menneskerettighetsfilmer noensinne – en unik og fantastisk og forferdelig film som det ikke var mulig å komme forbi.

Juryen gratulerer Joshua Oppenheimer og hans medarbeidere med en fantastisk film.