BIFF 2019: 25. september - 3. oktober

Norske dokumentarvinnere

 

Juryens uttalelse:

7 dokumentarer var forhåndsuttatt til å kjempe om denne gjeve prisen - på 40.000 kroner og dette fine kunstverket her - samt all heder og ære. Disse 7 bidragene har gjennomgående vært av høy kvalitet: Det har vært både viktige, originale, tankevekkende og engasjerende dokumentarer - og vi er imponert og ydmyke over alt arbeidet og engasjementet som ligger bak. Men jobben har altså vært å kåre en vinner.

Kriteriene juryen fikk å jobbe etter var følgende: Prisen skal gå til en film som utvider vår horisont - enten på et samfunnsmessig eller personlig plan. Eller aller helst: begge deler. Det skal være en god historie, godt fortalt - som utfordrer seeren. Vinnerfilmen skal gi en opplevelse av engasjement, den skal gi økt refleksjon og større forståelse av vår verden.

Vi i juryen har vært svært samstemte i våre vurderinger, og mener vinnerfilmen kan sies å oppfyle alle disse kriteriene.

Vinnerfilmen forteller en historie som er så sterk at den sitter i deg lenge etter at den er ferdig - til tross for at selve filmuttrykket ikke er spesielt oppsiktsvekkende eller dramatisk. Filmen handler om et tema som er kjent, men som for de fleste av oss samtidig er fremmed. Vi blir gjennom filmen konfrontert med en rystende virkelighet - som vi blir tvunget til å engasjere oss i. Filmen gir stemme til en som ble fratatt alt, og den løfter en personlig historie opp på et generelt samfunnsnivå - der den også viser hvilke komplekse mekanismer som ligger bak æresdrap. Filmen er viktig, og det forplikter ALLE å ha blitt berørt av den.

Prisen for årets beste dokumentar på BIFF 2013 går til Deeyah Kahn for filmen BANAZ - A LOVE STORY.

Denne juryen har også fått æren og gleden av å dele ut prisen for beste norske kort-dokumentar på BIFF 2013. Prisen er på 10.000 kroner. Samt all heder og ære, naturligvis. I denne konkurransen har det vært 9 deltakere, og også her har det vært mye dokumentararbeid som har imponert juryen.

Vi har hatt stor glede av å se alle bidragene i denne kategorien. Filmene er svært ulike og vitner om en enorm kreativitet og mye talent. Vi var likevel helt samstemte da vi kåret en vinner, som kan sies å utmerke seg ved at den tar oss med til et sted de aller fleste av oss ikke har vært og lar oss høre stemmer vi sjelden hører. Den berører et tema som er etisk utfordrende, og filmskaperen har løst dette helt forbilledlig.

Vinnerfilmen benytter seg av animasjon på en genial måte: det som kunne blitt et filter mellom en virkelighet og seeren, er i stedet et grep som gir seeren en nærere opplevelse av historiene som fortelles. Det er barn som forteller sine historier - om noe som er tabubelagt og vanskelig. Deres personlighet skinner klokkeklart gjennom forseggjorte animasjoner - og vi får med dette en viktig film om noe som er lite omtalt tidligere: Hva barn tenkert og føler, som har en mor eller far i fengsel. Vinnerfilmen kan bidra til å bryte ned fordommer, og den utvider horisonter. Den snakker til både voksne og barn.

Årets pris for beste kortdokumentar BIFF 2013 går til Kajsa Næss for filmen DU VELGER SELV.