BESØKSTALL OG HISTORIE

BESØKSTALL OG HISTORIE

BIFF ble opprettet i 1999 av Bergen Bystyre og første festival fant sted i kulturbyåret 2000. BIFF er organisert som aksjeselskap og eies 100 % av Bergen Kino som igjen eies av Bergen kommune.

Festivalen er den største filmfestivalen i Norge, med mer enn 60.000 besøk i normalårene før pandemien, hvorav mer enn halvparten er skoleelever fra ungdoms- og videregående skoler. BIFF omsetter for omlag 10 millioner kroner, og inntektene kommer fra billetter, offentlig støtte og sponsorer. De siste årene har BIFF vist rundt 150 ulike filmer fra hele verden.

Besøkstall for BIFF:

2021: 48.455

2020: 31.014

2019: 61.073

2018: 68.500

2017: 63.840

2016: 64.246

2015: 57.292

2014: 56.302

2013: 53.333

2012: 50.385

2011: 50.788

2010: 44.582

2009: 44.059

2008: 43.700

2007: 39.780

2006: 37.400

2005: 33.500

2004: 33.800

2003: 30.500

2002: 25.000

2001: 23.000

2000: 9.000

BIFFs festivalkatalog i 2000

BIFFs festivalkatalog i 2000

{{loaderText}}