BIFF + Byarkitekten (2022)

Jubileumsfeiring med film 6. oktober i Hallen USF!

BIFF + Byarkitekten - 5 år!

Høsten 2022 fyller Byarkitekten i Bergen 5 år – og like mange år har BIFF og Byarkitekten samarbeidet om å vise filmer om arkitektur før og under festivalen. Jubileet markeres med filmen DORTE MANDRUP: ANOTHER KIND OF KNOWLEDGE og fest i Hallen USF torsdag 6. oktober.

Under festivalen blir det visninger med relevante innledninger fra kunnskapsrike arkitekter, forskere og samfunnsvitere, samt Bærekraftig frokost med faglig innledning av Byarkitekten, FutureBuilt og visning av BIFF-dokumentaren GOING CIRCULAR.

Bilde 07.11.2020, 14 54 18 (1).jpg

BIFF+BYARKITEKTEN INVITERER TIL FILM OG JUBILEUMSFEST

I anledning Byarkitektens 5-årsjubileum inviterer BIFF+BYARKITEKTEN til filmvisning og jubileumsfest i Hallen USF den 6. oktober kl. 18:00.

18.00: Dørene åpner med bar og foodtruck
18.30: BIFF+BYARKITEKTEN-film: DORTE MANDRUP: ANOTHER KIND OF KNOWLEDGE

Vel møtt til film og fest! -> Kjøp billett her

Husk å ta på varme klær! (Hallen er uisolert).

Bilde: BEST IN THE WORLD / DORTE MANDRUP / BODY-BUILDINGS

Bilde: BEST IN THE WORLD / DORTE MANDRUP / BODY-BUILDINGS

Årets dokumentarer under BIFF

BEST IN THE WORLD

Byen København har nesten blitt for perfekt, sies det i filmen. Byen har lenge vært et forbilde innen satsingen på arkitektur og menneskelig byutvikling og grønne og offentlige byrom har vært høyt prioritert. Likevel skapes også her et samfunn med store forskjeller, der boligpriser og gentrifisering ekskluderer grupper av befolkningen. Hvordan snur man trenden og gir byen tilbake til alle innbyggere?

BODY-BUILDINGS

Arkitektur kan danses! La deg omslutte av en vakker, inspirerende og romlig fortelling om arkitektur gjennom dans. Seks portugisiske byggverk har fått hver sin koreografi hvor de ulike stedenes utforming og kvaliteter omsettes til bevegelser. Sanselighet i arkitekturen tas til et nytt nivå.

DORTE MANDRUP: ANOTHER KIND OF KNOWLEDGE

«Vi arkitekter må tørre å bruke det sanselige og intuitive i vår argumentasjon og ikke bare det rasjonelle», sier stjernearkitekt Dorte Mandrup. Hun er en humanist med sterk stedsans og interesse for materialitet, historie og det skulpturelle i arkitekturen. Filmen gir oss et møte med flere av hennes byggverk og vi får et innblikk i hva som har formet henne som arkitekt.

EN ANNAN STAD

«Can we build people happy?» Hammarby Sjöstad i Stockholm er en modell for hvordan man kan designe et attraktivt og miljøvennlig bymiljø, og hvordan byutvikling og byform kan skape en god og inkluderende by for alle. I spissen for denne planleggingen sto arkitekten Jan Inghe og filmen beskriver arbeidet hans og vurderer hvordan byen har utviklet seg siden den gang; føler folk seg hjemme i de offentlige byrommene? Leker barna her? 

GOING CIRCULAR

Tenk nytt – om alt. Det er premisset for dokumentaren GOING CIRCULAR, som retter et praktisk blikk mot vår tids økologiske utfordringer. James Lovelock, mannen bak Gaia-hypotesen, m.fl viser i denne filmen hvordan sirkulær tankegang kan revolusjonere alt fra matproduksjon og energi til mote og arkitektur.

Mer informasjon om innledere på de ulike visningene publiseres nærmere festivalen.

FUTUREBUILT BERGEN

Mandag 24. oktober kl 09:00 | Bergen kino

Velkommen til Bærekraftig frokost, med faglig innledning av Byarkitekten, FutureBuilt og visning av BIFF-dokumentaren GOING CIRCULAR.

FutureBuilt er et innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Bergen blir første by utenfor Oslo-regionen som deltar i samarbeidet og vil være en pilot på hvordan FutureBuilt-programmet kan bli nasjonalt. FutureBuilt stimulerer til nyskaping og endret praksis og er en læringsarena og en åpen innovasjonsplattform for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere. Programmet stimulerer til bærekraftige byggeprosjekter, med god arkitektur, noe som gir merverdi for både byen og næringslivet. Innledning ved Byarkitekt Maria Molden og Birgit Rusten fra FutureBuilt.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men påmelding kreves (kommer).

Arrangementet er et samarbeid mellom BIFF, Byarkitekten og Bærekraftig frokost. Bærekraftig frokost er et samarbeid mellom Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Statsforvaltaren i Vestland, Husbanken, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole.

Bilde: EN ANNAN STAD

Bilde: EN ANNAN STAD

«Arkitektur som verktøy!»

Høsten 2022 fyller Byarkitekten i Bergen 5 år! I disse fem årene har etaten jobbet for å løfte arkitekturens sentrale rolle i byutviklingen, blant annet gjennom et fruktbart samarbeid med BIFF om arkitekturfilm.

«Arkitektur som verktøy!» Dette er Byarkitektens motto fordi vi ser at byens samfunnsmål lettere kan nås ved å bygge god og bærekraftig arkitektur.

Byarkitekten jobber bredt med formidling av arkitekturens muligheter for å løse de viktige endringene vi som samfunn står overfor. En viktig del av dette arbeidet har vært samarbeidet med BIFF. Vi må tørre å drømme og kjempe for den gode byen, og filmmediet kan inspirere oss til dette! Filmen når inn og berører oss på et personlig plan og på en sanselig og emosjonell måte, noe den beste kommunale strategi bare kan drømme om. Filmen skaper undring, forståelse og innsikt i arkitekturens potensiale. I år har vi derfor valgt ut filmer som belyser det spennet vi jobber i. EN ANNAN STAD, om den svenske byplanleggeren Jan Inghe, viser at god byform kan skape byliv. BODY-BUILDINGS forener arkitektur og dans og manifesterer kraften og inspirasjonen i det vakre.

Med utstillingen «NABO, hvordan skal vi bo sammen?» på KODE har vi vist muligheter for fremtidens sosialt bærekraftige boliger og nabolag, med deling, sambruk og felleskap. Boligkvalitet kan skape livskvalitet, men kvalitet i nabolaget kan også generere usosiale boligpriser og gentrifisering og gjøre byen mindre mangfoldig og rettferdig. BEST IN THE WORLD adresserer og hevder at byutviklingen i København sender byen i feil retning med gallopperende boligpriser. Filmen gir heldigvis også et innblikk i hvordan det jobbes for å skape en god by for alle, noe som kan være til inspirasjon når vi i Bergen skal utvikle nye bydeler på Mindemyren, Dokken og i Grønneviken.

Ydmykhet og innlevelse er vel så viktige dyder hos en arkitekt som konstruksjon og rasjonalitet. Arkitektur er ingen sektorinteresse, men en egen formingskunnskap knyttet til å skape helhet, noe Dorte Mandrup formidler i ANOTHER KIND OF KNOWLEDGE. Tenk nytt – om alt. Dette er premisset for dokumentaren GOING CIRCULAR, som retter et praktisk blikk mot vår tids økologiske utfordringer. Arkitekturfaget må tenke nytt om ressurser og gjenbruk og denne filmen er et åpenbart valg for serien Bærekraftig frokost.

Vi håper filmene vil inspirere og gi nye tanker om arkitekturens endringskraft og arkitektens rolle som samfunnsbygger. BIFF + Byarkitekten har trukket et stort publikum og vi ønsker derfor å markere både vårt 5-årige samarbeid og etatens 5-årsdag med filmen DORTE MANDRUP: ANOTHER KIND OF KNOWLEDGE og fest i Hallen USF torsdag 6. oktober. Velkommen!

Takk til BIFF for et strålende samarbeid gjennom 5 år, vi gleder oss til jubileumsfeiring og til inspirerende arkitekturfilm i kinomørket! 

Maria Molden
Byarkitekt, Bergen kommune

{{loaderText}}