En dag for verdighet: BOYLESQUE

En dag for verdighet: BOYLESQUE

Mandag 24. oktober | Bergen kino, MB1

Verdighetsenteret har gjennom elleve år koordinert En dag for verdighet, et arrangement spesielt myntet på omsorgspersoner i kontakt med samfunnets sårbare og gamle; Helse- og omsorgsarbeidere, pårørende, frivillige og unge under utdanning. Den nye dokumentaren BOYLESQUE under BIFF skaper en møteplass for å dele historier om hva verdighet betyr i hverdagen. 

se senere
Flere detaljer

Arrangører: Verdighetsenteret – omsorg for gamle og BIFF. I samarbeid med Bergen kommune – byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet, Bergen Røde Kors Sykehjem, Åsane videregående skole – helsefagarbeiderutdanningen, Senter for omsorgsforskning vest

{{loaderText}}