Konvent for Filmformidling 2023

Meld deg på årets konvent

Bilde 07.11.2020, 14 54 18 (1).jpg

Konvent for filmformidling 2023

Det 7. konvent for filmformidling i Bergen vil finne sted onsdag 18. oktober i Kulturhuset i Bergen (Vaskerelven 8).

-> Påmeldingen er nå åpen, meld deg på konventet her

Det skjer en hel del i filmformidlingsleddene for tiden og dette speiles blant annet i Kulturdepartementets nye strategiutforming av filmformidlingsfeltet og Norsk filminstitutts høringsnotat som har svarfrist i februar. Vi vil diskutere en rekke interessante problemstillinger – blant annet:

  • Er det en god idé at den tradisjonelle Amandagalaen blir flyttet til Oslo i januar i stedet for i Haugesund i august?
  • Bør fysiske og sosiale formidlingsstedene bli bedre tilgodesett enn digitale?
  • Hvordan kan vi sikre større oppslutning for barn og unge nettopp i sosiale settinger og hva er hensikten med Den kulturelle skolesekken og hvorfor så lite fokus på film i skoleverket?  
  • Bør kulturkort for barn og unge innføres som standard i hele landet?  
  • Hvordan takler kinoene alle utfordringene som kommer på løpende bånd.  
  • Hvilke av høringsnotatet fra NFI sine forslag er dømt til å mislykkes og hva kan være fruktbart å realisere av forslagene? 

Vi ser frem til gode debatter og opplysende samtaler!

Velkommen til BIFF og Bergen den 18. oktober fra 09.30 om morgenen til utpå ettermiddagen. Og så er det duket for åpningen av den 24. Bergen internasjonale filmfestival med Hisham Zamans underfundige og lett absurde A HAPPY DAY.

-

-> Meld deg på konventet her

-> Konventet vil kun finne sted fysisk, og blir ikke strømmet digitalt

-> Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt bransjenyhetsbrev 

-

Les om tidligere års program:

se senere
Flere detaljer
se senere
Flere detaljer

.

{{loaderText}}