Konvent for Filmformidling 2023

Hold av datoen 18. oktober!

Konvent for filmformidling 2023

Det 7. konvent for filmformidling i Bergen.

Konventet vil finne sted i Kulturhuset i Bergen (Vaskerelven 8) den 18. oktober.

{{loaderText}}