Samtale om OF MEDICINE AND MIRACLES

Samtale om OF MEDICINE AND MIRACLES

Tirsdag 25. oktober 20:00, Kulturhuset i Bergen

Når en uprøvd medisin er det siste håpet

En ny og uprøvd genterapi reddet livet til Emily Whitehead og nye genterapier blir en stadig viktigere del av moderne kreftbehandlingen. Likevel er det bare et fåtall av dagens kreftpasienter som har nytte av slik behandling. Teknologien er revolusjonerende, og fremover vil det komme mange eksperimentelle genterapier mot svært alvorlige sykdommer. Men hvor godt og for hvem de virker er usikkert, og i jakten på kunnskap forsvinner grensene mellom behandling og forskning nesten helt.

Hva er egentlig en genterapi, og hvordan skal pasienter, pårørende og behandlere forholde seg til hverandre og de etiske dilemmaene alvorlig sykdom og eksperimentelle behandlinger medfører? Bør man forsøke alt i jakten på et mirakel, eller kan det være situasjoner der det er bedre å akseptere at livet er over, selv når det ikke har kommet ordentlig i gang?

I samarbeid med Bioteknologirådet inviterer BIFF til samtale om disse spørsmålene og med oss har vi:

Anders Næs, leder i Barnekreftforeningen Vestland Maria Winter Gunnes, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken Haukeland universitetssjukehus Helge Alsaker Solheim, sykehusprest og medlem i Klinisk etikk-komité Haukeland universitetssjukehus Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet

Ordstyrer er Eirik Joakim Tranvåg, seniorrådgiver i Bioteknologirådet.

Samtalen er gratis og åpen for alle.

Ordinært billettsalg til visningen klokken 18:00 samme dag.

se senere
Flere detaljer
{{loaderText}}