BIFF 2005

Medicine Under the Influence

2004 • 1t 17m • Canada

Ingen visninger i salg for øyeblikket
Originaltittel
Médecine sous influence
Regi
Lina B. Moreco
Det vanskelige spørsmålet: Er alle liv verdt å redde?

Erwan og Caroline ble født 22 og 23 uker ut i svangerskapet. Vincent ble født med en fremadskridende nevrologisk sykdom, og Charlie-Anne ble gjenopplivet etter å ha vært født død. Disse barna skylder legevitenskapen sitt liv, uten evne til selv å skjønne rekkevidden av hva som skjedde. Alle sliter med store nevrologiske skader og holdes i live ved hjelp av stadige medisinske intervensjoner.

Legevitenskapen har de senere år holdt en imponerende standard hva gjelder teknologiske nyvinninger. Det er nå mulig å holde barn i live selv om de er født bare halvveis ut i svangerskapet, og nye rekorder venter på å bli slått. Konsekvensene av en slik "aktiv livshjelp" blir imidlertid sjelden satt i søkelyset. De vanskelige spørsmålene blir om grensesprengende prenatal teknikk i stor grad handler om enkeltlegers ønske om suksess, og om man da mister fokus på det essensielle ved legekunsten, nemlig mennesket og livskvalitet.

MEDICINE UNDER THE INFLUENCE viser resultatene av denne utviklingen, og er en modig og viktig dokumentar. Intervjuene med legene og foreldrene, og bildene av barna, gir ingen absolutte svar, men utfordrer hver og en av seerene til å stille seg selv spørsmålet: Burde disse barna ha fått lov til å dø?

Regi

Lina B. Moreco har vist seg som en samfunnsengasjert filmskaper helt siden debuten med kortfilmen POLLUTION DE FAMILIE i 1988, som omhandlet seksuelle overgrep. Moreco, som ved siden av å jobbe med film har tatt en doktorgrad i sosiologi, har laget filmer om aids, behandling av fanger og aktiv dødshjelp og framstår som en modig filmskaper med mye på hjertet. Foruten MEDICINE UNDER THE INFLUENCE inkluderer hennes filmografi VIVRE À MORT (1992), LA MORT DES MASQUES (1995), BELIEVING (1999) og LET ME DIE (2001).

Vurderinger
Laster inn anmeldelser...
Se mer
{{loaderText}}