BIFF + Byarkitekten (2023)

Årets filmer, spesialvisninger og innledninger

Bildet: PROOF OF THE PUDDING / GREEN CITY LIFE / LIGHT SNATCHER

Bildet: PROOF OF THE PUDDING / GREEN CITY LIFE / LIGHT SNATCHER

BIFF + Byarkitekten

For 6. år på rad inviterer BIFF og Byarkitekten til visninger med relevante innledninger fra kunnskapsrike arkitekter, forskere og samfunnsvitere, samt spesialvisninger utenfor kinosalen. Visningstider og billettsalg fra den enkelte film-side.

-

Bilde 07.11.2020, 14 54 18 (1).jpg

Bærekraftig frokost: DEN GRØNNE BYEN

Onsdag 25. oktober, 09:00 | Bergen kino

Velkommen til Bærekraftig filmfrokost med visning av dokumentaren GREEN CITY LIFE og faglig innledning av Byarkitekten, Bybonden og Bymiljøetaten.

Hvordan kan vi bygge grønne, bærekraftige og sirkulære byer som svarer på klimautfordringene, men som også er inspirerende og vakre å leve i? GREEN CITY LIFE tar oss med på en reise jorden rundt for å se på ulike strategier for å minske karbonavtrykk, bedre luftkvalitet og sikre matforsyningen i urbane strøk. Her får vi blant annet se vertikale grøntarealer, avanserte komposteringssystemer, grønnsakshager som er integrert i bybildet og er nye økologiske tiltak som legger grunnlaget for fremtidens grønne storbyer. 

Innledning ved byarkitekt Maria Molden, Bybonden ved Mari Beitnes, og Bymiljøetaten ved Ina B. Sem-Olsen og Helge Herreros. Filmens tematikk settes i en lokal kontekst for Bergen. Hvordan skaper Bergen kommune gode rammer for en grønnere by?

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding ⎼ meld deg på her.

Arrangementet er et samarbeid mellom BIFF, Byarkitekten og Bærekraftig frokost. Bærekraftig frokost er et samarbeid mellom Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Statsforvaltaren i Vestland, Husbanken, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole.

-

Filmer, spesialvisninger og innledninger

GREEN CITY LIFE

I dokumentaren GREEN CITY LIFE reiser vi jorden rundt og møter mennesker som jobber for å minske karbonavtrykk, bedre luftkvalitet og sikre matforsyningen i urbane strøk. Her får vi blant annet se vertikale grøntarealer, komposteringssystemer, urbane grønnsakshager, og nyskapende løsninger som legger grunnlaget for fremtidens grønne storbyer.

Onsdag 25. oktober 09:00 | KP1 | Bærekraftig frokost med faglig innlegg ved byarkitekt Maria Molden, Bybonden ved Mari Beitnes, og Bymiljøetaten ved Ina B. Sem-Olsen og Helge Herreros.

Onsdag 25. oktober 15:30 | KP12 | Innledning ved Kristin Hermansen fra Bybonden i Bergen.

se senere
Flere detaljer

-

THE PROOF OF THE PUDDING

Herman Hertzberger er 91 år og i full vigør som arkitekt. Hans nyskapende kontorbygg fra 1972, 'Centraal Beheer' i Apeldoorn, skal transformeres til et moderne bygg med leiligheter, kontor og møtesteder. Hertzberger kaller denne transformasjonen «the proof of the pudding»; selve testen på om bygget er fleksibelt og tilpasningsdyktig og om hans strukturalistiske 60- og 70-tallsidealer tåler tidens tann. 

Torsdag 19. oktober 17:00 | Realfagsbygget | Før filmen blir det en kort omvisning av bygget ved Gunhild Sundal, seniorarkitekt og prosjektleder ved Eiendomsavdelingen i Universitetet i Bergen. Vi møtes presis kl 17:00 ved adkomst vest mot Nygårdsparken. Omvisningen avslutter i Allégaten 66 og etterfølges av en kort samtale ved byarkitekt Maria Molden og prosjektleder for FutureBuilt Bergen Tordur Bryngeirsson om den endringsdyktige byen.

Torsdag 26. oktober 18:15 | KP12 | Innledning ved byarkitekt Maria Molden om den endringsdyktige byen.

se senere
Flere detaljer

-

BLOKKA

Beboerne i Maridalsveien 128 på Sagene i Oslo ble lovet at de kunne kjøpe sine egne leiligheter, men etter en uryddig prosess havnet blokka i hendene på eiendomsbaron Ivar Tollefsen. Beboerne skal kastes ut, men vil ikke flytte fra hjemmene sine og bestemmer seg for å ta opp kampen. BLOKKA er en aktuell dokumentar om møtet mellom behovet for et trygt hjem og kreftene i det norske boligmarkedet.

Tirsdag 24. oktober 17:45 | KP12 | Visningen starter med en kort samtale der arkitekt Arild Eriksen fra Fragment og Tina Larsen fra Byarkitekten snakker sammen om det norske boligmarkedet. De som vil møtes på Kulturhuset i Vaskerelven (Mesaninen) etter filmen for å fortsette samtalen m/Arild Eriksen og Tina Larsen.

se senere
Flere detaljer

-

WHERE WE GROW OLDER + GRÅTT GULL

Dokumentaren WHERE WE GROW OLDER viser hvordan byene Barcelona og Baltimore jobber for å møte et økende behov for gode boliger tilpasset en aldrende befolkning. I GRÅTT GULL møter vi en gjeng livsglade seniorer i Bergen, som viser hvordan utformingen av nærmiljø og møteplasser danner fellesskap og tilhørighet, og hvorfor dette er så viktig i fremtidens aldringsvennlige by.

Mandag 23. oktober 17:00 | Cornerteateret | Visningen starter med en samtale mellom Anna Helle-Valle fra Generasjon Møhlenpris, Bjart Nygaard fra GC Rieber Fondene og tidligere statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen om «Hvordan gjør boliger og nabolag Bergen til en aldersvennlig by?». Samtalen blir ledet av Tina Larsen fra Byarkitekten. Etter visningen blir det en kort Q&A med produsentene bak filmen GRÅTT GULL, arkitektene Jerome Emmanuel Picard og Elida Mosquera fra LOCAL

Visningen arrangeres i samarbeid med Byarkitekten, Generasjon: Møhlenpris, GC Rieber Fondene og Nasjonalt senter for aldring og helse.

se senere
Flere detaljer

-

LIGHT SNATCHER + LIGHT WITHOUT SUN

Lyset kan møte arkitekturen som en bue møter strengene på en fiolin, sier arkitekten Juha Leiviskä som vi møter i filmen LIGHT SNATCHER. Å fange lyset har vært hans livsverk og bygningene hans flommer over av naturlig lys som tryller frem fargerike og vakre romopplevelser. I dokumentaren LIGHT WITHOUT SUN besøker vi feriehuset «Can Lis» bygget på et stup med hav og himmel på alle kanter på Mallorca. Den danske arkitekten Jørn Utzon har skapt et bygg der arkitekturens sanselige og taktile natur står en sterk relasjon til stedet og lyset.

Fredag 20. oktober 17:00 | Fakultet for kunst, musikk, design (UiB), Møllendalsveien 61 | Musikalsk innslag: Andante fra Bach Sonata Nr. 2 på fiolin av Sergio Llorente Gutierrez, student ved Griegakademiet, Institutt for musikk ved KMD, og faglig innlegg av byarkitekt Maria Molden om en vakker by.

se senere
Flere detaljer

-

Bilde 07.11.2020, 14 54 18 (1).jpg

Arkitektur engasjerer!

Debatten og engasjementet rundt arkitektur har ikke stilnet, snarere tvert imot. 

Arkitektur angår oss alle, og det er ikke bare viktig hvordan bygg og uteområder ser ut, men også hvordan de virker på oss i hverdagen og preger livene våre. Alt fra hvilke boformer vi har, og hvordan disse kan støtte våre behov gjennom livet, til hvordan vi evner å ta i bruk og videreutvikle de bygningene som allerede er bygget.

I et bærekraftsperspektiv spør vi oss gjerne; hvor lite kan vi gjøre for å oppnå det vidunderlige? Evnen til å la arkitekturen gi svar på behov i nærmiljø og nabolag, samt benytte stedlige kvaliteter som dagslys og natur er ofte viktigere enn å skape alt fra grunnen av. Derfor ønsker vi med årets filmer å løfte frem den kreative evnen til å skape skjønnhet og inspirasjon av det vi allerede har, og at dette er et vesentlig tema i en bærekraftig utvikling.

I filmen THE PROOF OF THE PUDDING blir vi minnet på viktigheten av å fremme arkitektoniske løsninger som støtter opp om et klima og samfunn i endring. Gitt kommunens ambisjoner om en grønnere Bergen by, er GREEN CITY LIFE en av de mest dagsaktuelle filmene på årets festival. Denne filmen er derfor valgt til visning på årets Bærekraftige filmfrokost. Filmen BLOKKA adresserer spørsmålet om retten til en trygg bolig, og viser at dette fortsatt ikke er en selvfølge for alle i Norge. Forskningen sier at dagens og fremtidens eldre vil leve lengre enn tidligere generasjoner og dokumentarene WHERE WE GROW OLDER og GRÅTT GULL undersøker og viser vei mot et aldersvennlig samfunn, der arkitektur og utforming av boliger og nabolag spiller en sentral rolle. 

Betydningen av det vakre i våre bygde omgivelser understrekes i filmene LIGHT SNATCHER og LIGHT WITHOUT SUN. I den første møter vi arkitekten Juha Leiviskä som lar dagslyset skape et sømløst krysningspunkt mellom arkitektur og natur. I den andre filmen understreker Juhani Pallasmaa at «arkitekturens mest grunnleggende oppgave er å skape og fastsette et sted hvor mennesket kan observere verden, inkludert kosmos». Filmen tar oss med til Jørn Utzons bolig «Can Lis» på Mallorca, som er nettopp et slikt sted.

Film er et godt virkemiddel for å formidle og skape forståelse for arkitekturens betydning og virkning. Tradisjonen tro har vi spesialvisninger med interessante innlegg utenfor kinosalen. Ulike visningssteder understreker budskapet i filmene som vises og bidrar til å sette temaene som drøftes i en fysisk kontekst.

For sjette år på rad setter BIFF + BYARKITEKTEN arkitektur på dagsordenen. Vi håper som alltid at filmene vil inspirere og gi deg nye tanker om arkitekturens endringskraft. God film!

Maria Molden

Byarkitekt, Bergen kommune

-

Les om BIFF + Byarkitekten tidligere år

se senere
Flere detaljer
se senere
Flere detaljer
{{loaderText}}